L3-banner-media

UKF na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa aj tento rok zúčastnila najväčšieho medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry  na Slovensku AKADÉMIA & VAPAC®, ktorého 19. ročník sa uskutočnil v dňoch 6. až 8. októbra 2015 v Bratislave. Veľtrh bol určený najmä pre študentov končiacich ročníkov – budúcich maturantov, ktorým má napomôcť pri výbere ďalšieho vzdelávania. Relevantní zástupcovia zo všetkých piatich fakúlt našej univerzity preto prítomným študentom a záujemcom odpovedali na otázky súvisiace s možnosťami vysokoškolského štúdia u nás, s podmienkami prijatia na študijné programy a podobne.
Medzi vystavovateľmi boli slovenské a zahraničné univerzity, vysoké školy, fakulty, inštitúcie disponujúce s informáciami o jazykovom vzdelávaní, štipendiách, grantoch, voľnočasových aktivitách, možnosti a potrebe zamestnaneckých pozícií, požiadavkách zamestnávateľov v jednotlivých regiónoch SR a v zahraničí.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa v najbližších dňoch predstaví so svojou expozíciou aj na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra (14. – 15. 10. 2015).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo