L3-banner-media

Ako sme oslávili blížiace sa narodeniny Ľ. Štúra

Ľudovít Štúr oslávi 28. októbra 2015 dvojsté narodeniny (narodil sa v roku 1815 v Zay-Uhrovci). Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, vďaka finančnej podpore Mesta Nitry a na základe spolupráce s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka i Jazykovým odborom Matice slovenskej, si pripomenul osobnosť  Ľudovíta Štúra – Stredoeurópana (politika, básnika, filozofa, jazykovedca) hneď niekoľkokrát v septembri i októbri 2015.
Dňa 17. septembra 2015 sa v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre uskutočnila odborná prednáška o živote, tvorbe, osobnosti Ľudovíta Štúra a o jeho posolstve pre súčasných stredoškolákov, ktorú viedla Dr. Irena Lehocká.
Dňa 22. septembra 2015 sa v nitrianskej Synagóge uskutočnila vernisáž s názvom Ľudovít Štúr – Stredoeurópan, ktorú pripravila Dr. Irena Lehocká s Dr. Jánom Gallikom, súčasťou ktorej bolo premietanie originálneho videodokumetnu (jeho autorom je absolvent Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre Mgr. Erik Knotek). Videodokument je symbiózou rôznych pohľadov na osobnosť Ľudovíta Štúra – spája aspekty historické a moderné, presahujúce do popkultúry. V rovnakom duchu sa nesú fotografie Erika Knoteka, ktoré tvoria základ výstavy. Môžete vidieť koláže z Modry či Uhrovca, ale aj moderne koncipované fotografie, na ktorých sa ako Ľudovít Štúr predstavil herec Miloš Kusenda. Rôznorodosť pohľadov dopĺňajú kresby žiakov zo ZŠ Cabajská v Nitre na tému Ľudovít Štúr a originálny obraz nitrianskej maliarky Sone Bellerovej. Výstava Ľudovít Štúr – Stredoeurópan potrvá v nitrianskej Synagóge do 21. októbra 2015.
Dňa 6. októbra 2015 sa v nitrianskej Synagóge uskutočnilo literárno-umelecké pásmo Ľudovít Štúr – Stredoeurópan, ktoré nadviazalo na predchádzajúcu vernisáž venovanú tejto významnej osobnosti. Umelecké a didakticko-náučné pásmo hudobne sprevádzali Adam Svitač (umelecká gitara) a Michal Mikuláš (kontrabas), moderovania sa opäť ujal Dr. Ján Gallik z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr. Úvodné slová, v ktorých bola vyzdvihnutá všestranná osobnosť Ľudovíta Štúra a jeho prínos pre rozvoj moderného slovenského národa s vlastným jazykom, predniesli tajomníčka koordinačného výboru Roka Ľudovíta Štúra 2015 PhDr. Oľga Škorecová, PhD., a prodekan Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.
Pásmo sa skladalo z niekoľkých rôznorodých, no nadväzujúcich častí, o ktorých sa bližšie dočítate v najbližšom vydaní Nášho času.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo