L3-banner-media

Vedecká show ukázala krásu vedy

Energia ako hlavná ekonomická hnacia sila sveta, a borany – zlúčeniny bóru a vodíka s obrovským vedeckým potenciálom – to boli hlavné témy dvoch vedeckých show, ktoré sa 13. októbra 2015 konali na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Určené boli stredoškolskej i vysokoškolskej mládeži, odbornej i širokej verejnosti. Na cestu plnú objavov, doplnenú o množstvo zaujímavých pokusov, sa mohli vydať spolu s britským chemikom Michaelom Londesboroughom, ktorý má vynikajúci dar reči a neúnavnú chuť vysvetľovať prírodné zákony. V oboch svojich show predviedol experimenty vysvetľujúce zákony fyziky a chémie takým spôsobom, že určite mnohí z prítomných študentov – laikov – zatúžili po bielom plášti.
Michael Londesborough žije od roku 2002 žije v Čechách a v súčasnosti pracuje v Ústave anorganickej chémie Akadémie vied ČR. Vo svojom výskume dosiahol v roku 2014 veľký úspech; podarilo sa mu v spolupráci so španielskymi vedcami objaviť unikátny laser na báze boranov. Venuje sa najmä popularizácii vedy v širokej verejnosti, výučbe mladých ľudí a budovaniu vzťahov medzi mladými vedcami vo Veľkej Británii a Českej republike.
Obidve show zorganizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, v spolupráci s našou univerzitou.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo