L3-banner-media

Zomrel nitriansky emeritný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec

24. októbra 2015 v Nitre zomrel emeritný biskup, Jeho Eminencia kardinál Korec. Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch, kde absolvoval aj základnú školu. Vyššie vzdelanie získal na vtedajšej meštianke v Chynoranoch. 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Brne, odkiaľ odišiel do Trnavy, kde pracoval v redakcii časopisu Posol a študoval teológiu.
V roku 1950 po likvidácii reholí a kláštorov bol internovaný najskôr v Jasove, potom v Podolínci a od 20. septembra 1950 v Pezinku. Odtiaľto bol donútený odísť do civilného života. V tom istom roku bol 1. októbra 1950 tajne vysvätený v Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný tajne vysvätený za biskupa otcom biskupom Pavlom Hnilicom, a to 24. augusta 1951. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne, preto po celý čas pracoval ako robotník. Žil v neustálom napätí plynúcom z hrozby zaistenia vtedajšou Štátnou bezpečnosťou, nakoľko bolo o ňom známe, že je biskup a vykonáva apoštolskú činnosť.
Obavy sa skutočne naplnili, keď bol 11. marca 1960 zaistený a 21. mája odsúdený ako vlastizradca, a to pre náboženskú činnosť medzi študentmi. Vymerali mu trest straty slobody na 12 rokov. Prežil ich vo väzení v neľudských podmienkach s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach. Z väzenia ho prepustili po ôsmich rokoch, no vrátil sa s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do obnovy náboženského života.
Dňa 8. júla 1969 na osobitnej audiencii u pápeža Jána Pavla VI. mu pápež za všeobecného údivu odovzdal vtedy „tajnému“ biskupovi Korcovi svoje biskupské insígnie. Po návrate do vlasti však napriek tomu nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, a preto naďalej pracoval ako robotník. Všetky svoje sily venoval práci s mladými ľuďmi, ako aj vlastnej literárnej činnosti. Je autorom viac ako osem desiatok kníh z oblasti teológie, filozofie, histórie, etiky a sociológie. Najznámejším sa stalo jeho trojzväzkové dielo „Od barbarskej noci“, ktoré bolo preložené do poľštiny, nemčiny, taliančiny, angličtiny a francúzštiny. Veľká časť literárneho diela kardinála J. Ch. Korca počas bývalého režimu vyšla v samizdatoch, niektoré rukopisy sa dostali do zahraničia a vyšli knižne v Kanade u slovenských jezuitov v Cambridge, v Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v Rakúsku a v Poľsku.
Po zmene spoločenského systému v roku 1989 sa dňa 7. januára 1990 stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. 6. februára 1990 na výslovnú žiadosť Svätého Otca Jána Pavla II. bol menovaný za nitrianskeho sídelného biskupa a diecézu spravoval do 16. júla 2005. Ján Chryzostom kardinál Korec bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorý sa stal členom kardinálskeho kolégia, a to od 28. júna 1991.
Ján Chryzostom kardinál Korec ako biskup nitrianskej diecézy podporoval činnosť Univerzity Konštantína Filozofa a stál aj za vznikom názvu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, keďže ešte v roku 1992 písal listy vtedajšiemu ministrovi školstva a navrhoval, aby nitrianska univerzita niesla meno tohto solúnskeho učenca a bohoslovca., inicioval a pomáhal rozvíjať duchovné smerovanie našej vysokoškolskej inštitúcie, a to najmä ako člen Správnej rady UKF v rokoch a ako člen vedeckej rady UKF od roku 2003 až do roku 2008.
Vedecké dielo a pastoračná činnosť J.CH. Korca bolo ocenené poprednými univerzitami v Európe a v USA, vyznamenania mu udelili najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské organizácie na Slovensku, z ktorých vyberáme.
18. 5. 1986 – UNIVERZITA NOTRE DAME, INDIANA, USA - Čestný doktorát práv
22. 2. 1992 – SACRED HEART UNIVERSITY BRIDGEPORT, STATE OF CONNECTICUT Doctor Humane Letters – Honoris Causa
3. 7. 1993 – Francois Mitterand – prezident Francúzskej republiky udelil Rad čestnej légie II. stupňa
12. 11. 1993 – THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA, WASHINGTON – Doctor Humane Letters
16. 12. 1994 – MATICA SLOVENSKÁ udelila Cenu Štefana Moyzesa
31. 8. 1995 – Michal Kováč – prezident Slovenskej republiky udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
24. 10. 1997 – MATICA SLOVENSKÁ udelila Pamätnú medailu Štefana Moyzesa
10. 12. 1997 – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO udelilo vyznamenanie Pre ľudské práva – strieborná medaila za rozvoj a ochranu ľudských práv
12. 4. 1998 – UNVIERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre udelila čestný doktorát Doctor honoris causa
3. 9. 1998 – NÁRODNÉ LITERÁRNE CENTRUM v Bratislave udelilo Medailu Cyrila a Metoda za zušľachtenie slovenského písomníctva
22. 1. 1999 – MATICA SLOVENSKÁ udelila najvyššie matičné vyznamenanie Zlatá medaila MS sv. Cyrila a Metoda
6. 10. 2003 – UNIVERZITA KARDINÁLA STEFANA WYSZYŃSKÉHO, VARŠAVA – udelila Čestný doktorát za výsledky vo filozofii a v teológii, najmä v dialógu s marxizmom
26. 1. 2004 – UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA, v Nitre udelila Zlatú knihu - najvyššie ocenenie univerzity
22. 11. 2004 – TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave udelila titul Doctor honoris causa
21. 1. 2009 – KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku udelila titul Doctor honoris causa
23. 1. 2014 - BRITSKÁ UNIVERZITA LIVERPOOL HOPE – udelila titul Doctor honoris causa
Po vymenovaní za kardinála 28. júna 1991 pridelil pápež J. CH. Korcovi titulárny kostol sv. Fabiána a Venancia v Ríme, čím sa stal členom kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a Spoločenstvá apoštolského života, ako aj členom pápežskej komisie pre kultúru. V roku 1999 v súlade s Kódexom cirkevného práva, podľa ktorého musí každý biskup po dovŕšení 75. roku svojho života podať abdikáciu do rúk pápeža, požiadal o uvoľnenie z pastierskeho úradu nitrianskej diecézy. 9. júna 2005 Svätá stolica oznámila, že pápež Benedikt XVI. prijal jeho rezignáciu a vymenoval za nového nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka. Ján Chryzostom Korec nám zanecháva významné duchovné dedičstvo v podobe svojej bohatej literárnej činnosti, vo vlastnom životnom príbehu jednoznačný dôkaz nezlomnosti ľudského ducha a odkaz celému národnému spoločenstvu v podobe jeho biskupského hesla
Ut omnes unum sint, čo znamená Aby všetci jedno boli – tak príznačné práve pre Nitru a históriu nášho prvého štátneho útvaru.
Autor článku: JUDr. Petronela Kováčová
Fotogfrafia: archív UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo