L3-banner-media

Vedecký jarmok

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galériou MLYNY pripravila pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú prezentáciu prírodných vied. Dňa 10. novembra 2015 od 9,00 do 17,00 hod. predstaví v Galérii MLYNY desať katedier a ústavov to najlepšie a najpútavejšie zo siedmich prírodovedných odborov. Príďte vedu vidieť, počuť a zažiť. Zapojte všetky zmysly a spoznajte svet okolo nás. Uvidíte, čo ste ešte nevideli. Vedecký jarmok sa uskutoční pod záštitou dekana FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
  • Príďte zistiť, aký je svet pod mikroskopom.
  • Spoznajte malú stopu človeka, veľkú ekostopu ľudstva.
  • Odhaľte tajomstvá lomu svetla a príďte si vyskúšať fyzikálne hranie sa na tablete.
  • Príďte zistiť, prečo nás kamene tak fascinujú
  • Vytvorte si vlastnú mapu či spoznajte svet!
  • Odhaľte tajomstvo čarodejníc Džej a Zet v ich tajnej chemickej komnate
  • Príďte ovládať hry pohybom a vytvoriť 3D fotografiu
  • Spoznajte svoje zmysly cez hry a hlavolamy a možno objavíte svoj šiesty zmysel.
A ešte omnoho, omnoho viac.
Preto príďte ochutnať vedu na netradičný jarmok plný prírodovedných chutí.
Autor článku: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo