L3-banner-media

V Galérii na schodoch vystavuje Jozef Sušienka

Október 2015 bol pre Galériu na schodoch Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre výnimočný. Okrem toho, že sa v tomto mesiaci konali dve vernisáže zaujímavých výstav, podarilo sa galériu obohatiť o možnosť vystavovať drobné diela sochárstva, keramiky, šperkov a iných umeleckých predmetov. Prvým vystavujúcim je akademický sochár a keramikár Jozef Sušienka z Hlohovca, ktorého plastiky, keramiky a obrazy si môžete pozrieť ešte do 27. novembra 2015.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 21. októbra 2015 podvečer v priestoroch galérie a program hudobným vystúpením spríjemnili študentky Romana Líšková a Nikoleta Valíková.
Tvorba Jozefa Sušienku je charakteristická postupnou redukciou tvarov až na základné a jednoduché tvary a ich plynutie. Aktuálne vystavované pastely tematicky zachytávajú mesto, v ktorom autor od detstva žije – Hlohovec alebo Fraštak a jeho okolie. Vo svojom výtvarnom programe hlása návrat k jednoduchosti, ktorá asociuje prirodzený a harmonický vzťah k prírode. Tá sa mu v jeho umeleckom programe stáva východiskom a istotou. Inšpirácia a v určitých ohľadoch aj determinácia prírodou sa nesie celou jeho umeleckou tvorbou. Pre umelecký prejav Jozefa Sušienku je charakteristický širší prírodný kontext a odkaz jeho diel. Využívaním špecifických umeleckých prostriedkov a jedinečnosťou tvorby zastáva Jozef Sušienka nezastupiteľné miesto v slovenskom výtvarnom umení.
Autor článku: Mgr. Veronika Kudlačáková, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Bc. Katarína Fridrichová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo