L3-banner-media

Úskalia žurnalistiky

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre zorganizovala koncom októbra 2015 druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti, ktorá v štyroch sekciách poskytla priestor na prezentáciu rôznorodých pohľadov na oblasť žurnalistickej, masmediálnej a marketingovej komunikácie. V sekcii Umenie a médiá zazneli príspevky na tému knižná „klasika“ v televíznom mediálnom priestore, vplyv médií na hodnotovú orientáciu človeka, šport a športové celebrity v dokumentárnom a hranom filme, metafory, ktoré žijeme, rozhlasový fíčer či iracionálna propaganda v médiách; sekcia Reklama, marketing a PR upriamila pozornosť na logo ako súčasť marketingovej komunikácie štátu a na súvislosti tvorby kolektívnej pamäti a reprezentáciu kultúry v marketingovej komunikácii vybraných destinácií turizmu.
Postaveniu žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti, metažurnalistickej diskusii novinárov, rozdielom v kvantite mužských a ženských rečových prejavov v slovenských médiách, bulvarizácii televízneho spravodajstva, axiologickému rozmeru a moderátorskému štýlu vybraných televíznych relácií/moderátorov, rétorike spravodajskej fotografie a komunitným médiám na Slovensku sa venovala sekcia Žurnalistika a masmédiá; problematiku korporátnej zodpovednosti v médiách, humanizácie médií prostredníctvom práva, etiky a morálky či netikety v elektronickom prostredí otvorila sekcia Mediálne právo a etika v médiách.
Prezentované témy i následné diskusie odbornej i študentskej verejnosti v jednotlivých sekciách potvrdili, že oblasť žurnalistiky a masových médií nastoľuje široké spektrum otázok a podnetov, ktoré sa môžu stať potenciálnymi témami v ďalších ročníkoch konferencie.
Konferencia bola organizovaná z projektu UGA I -15-217-02.
Autor článku: PhDr. Jitka Rožňová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Foto: Mgr. Martin Kabíček

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo