L3-banner-media

Netradičný workshop študentov germanistiky

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 pre žiakov základných a stredných škôl interaktívny workshop s názvom Prenikáme spoločne do nemeckej literatúry pre deti a mládež. Dňa 9. novembra 2015 sa tak podujatia zúčastnili vybraní žiaci Základnej školy Nábrežie mládeže, Základnej školy sv. Svorada a Benedikta a taktiež študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Gymnázia sv. Jozefa Kalazanského a Gymnázia Nitra Párovská. 
Interaktívny workshop sa niesol v netradičnom duchu. Študenti učiteľstva v kombinácii s nemeckým jazykom predviedli zážitkovou formou nielen ukážky rozprávok bratov Grimmovcov, ale aj ukážky iných diel nemeckej literatúry pre deti a mládež. Úryvky z rozprávok sprostredkovali študenti mediálnou formou, ktoré spolu so žiakmi základných a stredných škôl analyzovali a porovnávali so súčasne medializovanými rozprávkami a hrdinami zo súčasnosti. Študenti si pre žiakov základných a stredných škôl pripravili aj rôzne iné zábavné aktivity a hry. Záver podujatia spríjemnili divadelným predstavením s názvom Aschenbrödel pod režisérskym vedením Viktórie Hložekovej (3. Bc., nemecký jazyk – chémia). 
Dúfame, že študenti nemeckého jazyka – budúci učitelia – svojím zanieteným a angažovaným prístupom vzbudili záujem našich možno budúcich študentov germanistiky o nemeckú literatúru. Interaktívny workshop zaujal zúčastnených žiakov a študentov natoľko, že s katedrou nadviazali užšiu spoluprácu a dohodli sa na ďalších spoločných aktivitách.
Autor článku: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Mgr. Jalal Al-Ali, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo