L3-banner-media

O tajomstvách v literatúre

Literárna sekcia Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre zorganizovala v dňoch 9. až 11. novembra deviaty ročník vedecko-popularizačného podujatia pre študentov, ktorého cieľom je kreatívne a pútavo priblížiť súčasný literárno-vedný výskum. Témou projektu v roku 2015 boli tajomstvá v literatúre a počas troch dní sme mali možnosť zúčastniť sa deviatich prezentácií. V pondelok to boli prednášky Ivana Čipkára o fantastických svetoch Neila Gaimana a Dagmar Blight o tajomných psích postavách v literárnych dielach.
V utorok sme videli vystúpenia Veroniky Briatkovej o diele H. G. Wellsa, Miroslavy Klečkovej o literárnej dystópii a workshop Márie Kiššovej o poviedke Muriel Sparkovej, ktorý nadväzoval na filmovú projekciu známeho britského hororu The Innocents.
V stredu predstavili svoje náhľady na žáner detektívky Jana Waldnerová a Emília Perez. Podujatie ukončil pútavý literárny kvíz pre študentov, ktorý pripravila doktorandka Katedry anglistiky a amerikanistiky Natália Čechová. Na trojdňovom podujatí aj v tomto ročníku aktívne participovali viacerí študenti a študentky Filozofickej fakulty.
Záujem študentov o podujatie organizátorov opäť presvedčil, že je veľmi dôležité približovať odborný literárno-vedný diskurz študentom, ktorí s akademickým prístupom k umeleckému textu spravidla iba začínajú. Podujatie tak každoročne prináša zaujímavé impulzy, aktuálne témy a poukazuje na zmysel odbornej reflexie recepcie literatúry a umenia.
Autorky článku: Mária Kiššová a Simona Klimková, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo