L3-banner-media

Možnosti spolupráce s Čínou

Dňa 11. novembra 2015 navštívila delegácia z Číny mesto Nitra. Na stretnutí so zástupcami Čínskeho veľvyslanectva na Slovensku, podnikateľského sektora a sektora vzdelávania organizovanou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou bola požiadavka prezentovať obe nitrianske univerzity. Našu univerzitu predstavila prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Miroslava Líšková. Prítomní zahraniční účastníci stretnutia prejavili záujem o spoluprácu s našou univerzitou v oblasti transferu skúseností v rámci predprimárneho vzdelávania, vzdelávania zdravotníkov v prepojení na koncept tradičnej čínskej medicíny, výmeny skúseností v oblasti gemológie a vzájomnú výmenu študentov a pedagógov. Zástupca Čínskeho veľvyslanectva na Slovensku osobitne ocenil informáciu o tom, že PhDr. Marián Macho, PhD., z Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty pôsobí ako lektor slovenského jazyka na Pekingskej univerzite cudzích jazykov. Možnosti spolupráce s tak významným partnerom, akým Čína nesporne je, predstavuje pre našu univerzitu ďalší rozvoj medzinárodných vzťahov.
Autor článku: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo