L3-banner-media

Aj informatiky je možné sa dotknúť

Roadshow Moderný učiteľ je jednou z príležitostí, kde je možné sa inšpirovať množstvom námetov ako urobiť výchovno-vzdelávací systém iným, kvalitnejším a lepším. Počas 11. ročníka tohto podujatia malo 400 učiteľov v Poprade, Košiciach, Martine, Žiari nad Hronom, Bratislave a v Nitre možnosť vidieť inšpiratívne prednášky o novej roli učiteľa, globálnom vzdelávaní, mentoringu, nespojitom písme, odbúravaní školskej byrokracie formou elektronizácie, o spôsobe vyučovania informatiky, či už s tabletom, počítačom, alebo bez neho, ako aj o potrebe budovania čitateľskej gramotnosti nielen u žiakov. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola jednou z partnerských škôl podujatia. Jedným z rečníkov na tohtoročnej Roadshow bol aj Martin Cápay z Katedry informatiky FPV UKF s prednáškou Aj Informatiky je možné sa dotknúť!
Aktivity, ktoré prezentoval, boli navrhnuté a realizované formou zážitkového učenia sa bez priameho použitia počítača, len s použitím relatívne jednoduchých pomôcok. Jeho snahou bolo ukázať, ako môže vizualizácia, bez zbytočných technických detailov, pomôcť k pochopeniu základných počítačových konceptov. Vzdelávacie aktivity mali zároveň prispieť k motivácii žiakov aktívne a samostatne si vytvárať vedomosti, klásť otázky a zaujímať sa o podstatu vecí okolo seba. Cieľom bolo predviesť, že formou konštruktivistických hier, pohybových aktivít a manipuláciou s predmetmi sa dajú urobiť prvé kroky do počítačovej vedy.
Prednáška bola o zážitkových metódach, a tak si časť publika mohla na vlastnej koži niektoré aktivity vyskúšať priamo v prednáškovej sále.
Viac sa o Roadshow Moderný učiteľ dočítate v Našom čase č. 5/2015.
Autor článku: Mgr. Martin Cápay, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Fotografie: Katedra informatiky FPV

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo