L3-banner-media

Majster sveta na UKF

V stredu 25. novembra 2015 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., odovzdal ocenenie a uznanie za príkladnú reprezentáciu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre majstrovi sveta v chôdzi na 50 km Matejovi Tóthovi, ktorý je absolventom našej univerzity (odbor žurnalistika) a jeho trénerovi Matejovi Spišiakovi, ktorý je doktorandom Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.
„Každý rektor sa veľmi teší, keď sú jeho študenti vynikajúci v nejakom odbore, či už v samotnom štúdiu, alebo ako športovci či umelci,“ povedal rektor. „O to viac ma teší, keď sa takíto absolventi hlásia k našej univerzite.“
Zároveň obom športovcom udelil Pamätnú medailu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
V následnej diskusii zaznelo z publika množstvo zaujímavých otázok, týkajúcich sa úlohy genetiky, výdrže a pevnej vôle v športových výkonoch, výživy či intenzity tréningov.
„Nikdy som sa nepokladal za megatalent slovenskej chôdze,“ povedal majster sveta. „Keď som prišiel ako chlapec na štadión, bol som zavalitý, ani moja technika nebola špičková, no mal som vytrvalostné predpoklady. Vždy ma bavili dlhé trate, mal som v sebe zodpovednosť, cieľavedomosť. Čo mi tréner povedal, to som splnil – a nebolo to len o tréningu, ale aj o regenerácii, masážach, plávaní, saune... byť profesionálnym športovcom, to nie sú len 2-3 hodinky tréningu denne, ale 24-hodinový režim, ktorý treba dodržiavať.“
Matej Tóth porozprával prítomným aj o svojom rodinnom živote, o živote v Banskej Bystrici, kde momentálne trénuje, či o svojom vzťahu k žurnalistike: „Hoci som si štúdium žurnalistiky vybral vylučovacou metódou, hneď v prvom semestri som zistil, že to bolo dobré rozhodnutie. Veľmi skoro ma chytilo samotné písanie aj prednášky. Mali sme veľmi dobrý kolektív. Už počas štúdia som pracoval v špecializovaných športových časopisoch, po skončení štúdia som sa stal dokonca šéfredaktorom. S novinármi sa stretávam dennodenne. Častokrát píšem zo sústredení rôzne články o tom ako trénujeme, čo je pre mňa prax do budúcnosti, keďže by som sa chcel venovať žurnalistike.“
Matej Tóth trénuje už tretí rok (od 2013) pod vedením Mateja Spišiaka, s ktorým prišli tie najväčšie úspechy. Momentálne ich čakajú Letné olympijské hry v Rio de Janeiro 2016.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor prezentácie: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo