L3-banner-media

Úspešná premiéra Študentského divadla VYDI

Tvorcovia Študentského divadla VYDI pri UKF v Nitre dňa 25. novembra 2015 uviedli premiéru autorskej inscenácie O zlatej rybičke v réžii Dominiky Gerhátovej (umeleckým menom Geri Gerhátová). Študentka druhého ročníka bakalárskeho štúdia Katedry kulturológie FF UKF je nádejná, mladá spisovateľka, autorka viacerých detektívok a románov, ktoré stihla vydať už aj knižne ako napr.: Madam (2014), Sme tu! (2013), Keep smiling (2013), Vodník (2013), Osud (2013), Fox River (2010), Biely reťazec (2010).
Aj keď by sa z názvu najnovšieho divadelného diela mohlo zdať, že išlo o známu rozprávku, v skutočnosti išlo o fiktívnu autorskú veselohru. Inscenačný tím sa zaoberal problematikou hľadania lásky, prenasledovaním inakosti a nebezpečenstvom, ktoré prinášalo splnenie našich tajných prianí. Študentskí tvorcovia okrem iného hľadali odpovede na rôzne otázky, týkajúce sa lásky. V bulletine autorskej inscenácie sa zamýšľali napríklad aj nad tým: „...Čo by sa stalo, ak by sme zrazu chytili na udicu zlatú rybičku? Želali by sme si moc, peniaze, prestíž, krásny život plný prepychu alebo len lásku, po ktorej túži každý z nás? (...) A nemôže byť vyplnenie našich tajných prianí tým najhorším, čo sa nám môže stať?“
Inscenácia O zlatej rybičke bola venovaná pamiatke predčasne zosnulého študenta Jána Zifcsaka (1994 – 2015), ktorý sa, žiaľ, premiéry nedočkal. Oficiálnej premiére tohto autorského diela predchádzala i verejná generálka dňa 17. novembra 2015 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF, ako aj uvedenie inscenácie na 3. ročníku festivalu Drama Queer v Bratislave dňa 22. novembra 2015, kde sa predstavili viaceré profesionálne divadelné súbory zo Slovenska i Českej republiky.
Najbližšiu reprízu vydarenej autorskej inscenácie môžu diváci uvidieť dňa 8. decembra 2015 o 20.00 h v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF.
Scenár, réžia: Geri Gerhátová
Pomocná réžia: Marcela Králiková
Dramaturgia: Marcela Králiková, Lucia Valková
Výber hudby: Geri Gerhátová a kol.
Inšpícia: Mária Mačeková
Svetlo, zvuk: Andrej Rekšák, Jozef Puškár
Hrajú: Milan Hrbek, Gabriela Kaňová, Viktória Obšajsníková, Ondrej Hamada, Michaela Kancianová, Vladimír Roháč, Jakub Mlej
Autor článku: Mgr. Marcela Králiková
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Tomáš Špánik

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo