L3-banner-media

Študentská osobnosť Slovenska

Aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre má svoje zastúpenie medzi študentmi nominovanými na Študentskú osobnosť Slovenska – v kategórii Prírodné vedy, chémia Mgr. Barboru Kulíkovú z Fakulty prírodných vied a v kategórii Právo, filozofia, politológia, sociológia PhDr. Magdalénu Barányiovú z Fakulty stredoeurópskych štúdií. Súťaž Študentská osobnosť Slovenska, ktorá každý rok vyberá a oceňuje výnimočných a talentovaných študentov vysokých škôl, prebieha v akademickom roku 2014/2015 už po jedenástykrát.
Cieľom projektu je vyzdvihnúť študentov vysokých škôl, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia, a ktorí sú nielen výbornými študentmi, ale sú v niečom výnimoční. Víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, úspešní umelci či športovci. Jediným obmedzením je vek od 18 do 35 rokov.
Projekt sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Už tradične nechýba ani rozhodovanie verejnosti o „Cene Hospodárskych novín“. Hlasovanie prebieha prostredníctvom elektronického formulára uverejneného na www.studentskaosobnost.sk/hlasovanie. Hlasovanie bude ukončené v stredu, 9. decembra, úderom polnoci.
Nominácie posúdia - špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí. Výsledky súťaže budú vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutoční 14. decembra tohto roku, za účasti predstaviteľov podnikateľského, spoločenského i akademického života.
V minulom ročníku sa víťazom súťaže Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Šport stal vtedajší študent doktorandského štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Mgr. Pavol Hlavačka.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová (zdroj: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/studentska-osobnost-roka-2015/23790-clanok.html)
Ilustračná fotografia: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo