L3-banner-media

Celoslovenská spevácka súťaž BlueNote 2015

O tom, že žánre nonartificiálnej hudby stoja k našej mládeži najbližšie, sme sa mohli presvedčiť aj na 2. ročníku BlueNote – celoslovenskej speváckej súťaže budúcich učiteľov, ktorá sa konala 2. decembra 2015 v Univerzitnom tvorivom ateliéri. Súťaž bola jednokolová a interpretovali sa tri žánre – jazz, muzikál a pop-rock, pričom v tomto roku bolo možné zvoliť si namiesto jazzovej piesne šansón. Dvadsaťdva prihlásených študentiek a študentov z Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity Komenského v Bratislave, Katolíckej univerzity v Ružomberku a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre podalo skvelé spevácke výkony, ktoré by mohli smelo konkurovať profesionálnym spevákom.
Neľahkej úlohy porotcov sa tentoraz zhostili Ľudmila Trenklerová, Peter Ďurovec a Jaroslav Hruška. Trenklerová ako herečka účinkovala v Radošínskom naivnom divadle, Slovenskom národnom divadle a Divadla Andreja Bagara v Nitre. Natočila niekoľko filmových a televíznych úloh. Spievala hlavné postavy v muzikáloch Rebelové, Adam Šangala, Divotvorný hrniec a iné. Desať rokov spievala s The Continental Singers a The Hope Gospel Choir and Band. Peter Ďurovec po ukončení štúdia na VŠMU pôsobil ako sólista v Štátnej opere Banská Bystrica. Tu stvárnil množstvo postáv svetového operného repertoáru. Okrem operných stvárnil aj operetné a muzikálové postavy ako člen zboru v divadle St. Pölten v Rakúsku. Momentálne sa venuje koncertnej činnosti. Je jedným zo zakladajúcich členov formácie LA GIOIA. Jaroslav Hruška je pedagógom kompozície, hudobný dramaturg slovenského rozhlasu, ale aj skladateľ, aranžér, klavirista, spevák, dirigent a zvukový režisér, ktorý sa okrem vážnej hudby venuje aj hudbe nonartificiálnej. Momentálne je pedagógom na Súkromnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch.
Tretiu cenu súťaže získala Veronika Šebeňová, študentka odboru učiteľstva hudobno-dramatického umenia na Katedre hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, ktorá presvedčila porotcov ojedinelou farbou hlasu a úprimným prejavom. Druhá cena patrila študentke Damiáne Juráškovej z Prešovskej univerzity v Prešove. Interpretácia všetkých troch žánrov v podaní tejto študentky boli emotívne a čisté či už v prejave, frázovaní, intonácii alebo dynamike piesní.
Porotu najviac presvedčila študentka Veronika Dudová Polomská z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Premyslená dramaturgia a herecké stvárnenie jednotlivých piesní boli podporené aj šikovnou asistenciou korepetítora Michala Kentoša.
Úprimná vďaka v mene organizátorov súťaže patrí Únii žien Slovenska za vecné ceny pre výhercov, Jaroslavovi Reichelovi za grafický návrh plagátu a diplomov, Ondrejovi Vydarenému a jeho asistentovi Tomášovi Záreckému za bezchybnú zvukovú réžiu a akademickému sochárovi Ľubomírovi Berešovi vyhotovenie hlavnej ceny BlueNote. Veríme, že táto súťaž sa aj budúci rok bude tešiť podobnému záujmu a ešte väčšej podpore tejto jedinečnej platformy, ktorá slúži konfrontácii výnimočných speváckych talentov našich univerzít.
2015 pf bluenote1  2015 pf bluenote2  2015 pf bluenote3
Autor článku: Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Editor článku: Mgr: Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Erik Michálek

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo