L3-banner-media

Stredoškoláci testovali štúdium na UKF cez Mini-Erasmus

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa počnúc akademickým rokom 2015/2016 zapojila so svojou sekciou ESN UKF do projektu Mini-Erasmus. Mini-Erasmus prebiehal na UKF v Nitre v termíne od 22. do 26. novembra 2015 a v rámci neho univerzita prijala spolu 17 študentov stredných škôl z Banskej Bystrice, Bratislavy, Žiliny, Zvolena, Nového Mesta nad Váhom, Prešova, Námestova, Serede, Sučian a Bytče.
V prvý deň (23.11.2015) študentov v Aule UKF srdečne uvítala prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF. Študenti dostali presné rozvrhy na tri dni výučby propagačné materiály o UKF a informačné brožúrky k projektu s mapkami a tipmi ohľadom možností cestovania a stravovania, aby sa v Nitre poľahky zorientovali. Stredoškoláci dostali prideleného jedného tútora z radu našich študentov na každú zo zapojených fakúlt UKF (Filozofickú, Pedagogickú fakultu, Fakultu prírodných vied a Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva), ktorý ich sprevádzal počas pobytu na UKF i na mimoškolský program zostavený alebo spoluorganizovaný sekciou ESN UKF.  Študenti sa počas projektu zúčastnili reálnych a zaujímavých prednášok, seminárov alebo cvičení, a to z odboru informatika, matematika, prekladateľstvo, literatúra, pedagogika, ošetrovateľstvo, mikrobiológia, geografia, ekológia, právo, etika, sociálna práca, marketing, manažment, psychológia, chémia,  fyzika, kulturológia a cestovný ruch.
Do projektu sa zapojilo 43 pedagógov UKF, ktorí uvítali stredoškolákov na svojej prednáške, seminári alebo cvičení.
K vysokoškolskému životu študenta patrí aj život na internáte, ktorý si počas trvania projektu mohli vyskúšať aj naši stredoškoláci. Počas krátkeho štúdia sa pohybovali v prostredí študentov UKF v Nitre a s radosťou sa zapájali aj do rôznych akcií organizovaných oboma nitrianskymi univerzitami v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít, ktoré sa konali v dňoch 16. - 27. novembra 2015.
Sme radi, že sme študentom stredných škôl mohli priblížiť  náš výučbový proces, každodenný študentský život na UKF a mimoškolskú činnosť venovanú rozvoju i zábave našich študentov. Veríme, že sme ich touto cestou motivovali pre možné budúce štúdium na našej univerzite.   
Autor článku: Ing. Katarína Butorová, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo