L3-banner-media

Nitrianske univerzitné dni

Na prelome apríla a mája sa konajú Nitrianske univerzitné dni. Ide o komplex vedeckoodborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú na Univerzite Konštantína Filozofa, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a v uliciach mesta Nitry.

Neodmysliteľnou súčasťou NUD sú hudobné, umelecké a spoločenské podujatia. Tradičnými sú Karneval v Riu po slovensky - alegorický sprievod mestom, Superstar nitrianskych univerzít či Stavanie mája. Zo športových podujatí spomeňme Jarný beh Nitrou, medziuniverzitné preteky vo vodnom slalome študentov SPU a UKF či turnaje vo futsale, basketbale, stolnom tenise, volejbale či florbale. Vrcholným hudobno-umeleckým a spoločenským podujatím Nitrianskych univerzitných dní je Galavečer Gaudeamus.

Snahou organizátorov je prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti oboch univerzít, Mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ďalším, nemenej dôležitým cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color