Disciplinárny poriadok UKF pre študentov

Je vnútorným predpisom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je platný pre študentov univerzity, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte. Upravuje postavenie a pôsobnosť disciplinárnej komisie univerzity pre študentov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo