L3-banner-media

Podlimitné zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. bez využitia elektronického trhoviska

Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre (II.)

Súťažné podklady

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color