L3-banner-media

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek UKF v Nitre

Zákazka vyhradená pre dodávateľov podľa §1 ods. 12 písm. v) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo