L3-banner-media

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Učebné pomôcky 1 – 5x1 lúčovito laserový zdroj svetla so súpravou optických telies – 1 x, špirálové pružiny (balenie 2 ks) – 1 x, bimetálový pás s rukoväťou – 1 ks, prístroj na skúmanie tepelnej rozťažnosti plynov – 1 ks, pascalov vodný palcát – 1 ks, max

Súťažné podklady

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove