L3-banner-media

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Učebné pomôcky 2 - ŽES (žiacka experimentálna súprava) Alternatívna energia – premeny – 1 x, ŽES kmity a vlnenie – 1 x, ŽES Jadrová fyzika – základy – 1 x, Valce – totožná hmotnosť – 1 x, Valce – totožný objem – 1 x, oceľové guličky (balenie 4 ks) – 2 x,

Súťažné podklady

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color