Zoznam komisií Univerzitnej grantovej agentúry

V UGA pôsobí 10 odborných komisií, ktoré posudzujú žiadosti a hodnotiace správy.
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KOMISIA č. 1 – Historické vedy, etnológia a kulturológia
doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. – predseda
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
KOMISIA č. 2 – Filozofia, etika a estetika
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc. – predseda
doc. PhDr. Andrea Blaščíková, PhD.
doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc.
prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
prof. ThDr. Ján Zozuľák, PhD.
KOMISIA č. 3 – Literárne vedy, jazykoveda, prekladateľstvo a tlmočníctvo
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – predseda
doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
prof. Natália Muránska, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
KOMISIA č. 4 – Sociálne vedy
doc. Ing. Milan Džupina, PhD. – predseda
doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
doc. Mgr. László Öllös, PhD.
PhDr. Monika Štrbová, PhD.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KOMISIA č. 5 – Pedagogické vedy
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. – predseda
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.
doc. PhDr. Katerina Gajdáčová Veselá, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
KOMISIA č. 6 – Umenie
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – predseda
PhDr. Miroslava Blažeková, PhD.
doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
PaedDr. Janka Satková, PhD.
Mgr. Art. Marek Štrbák, PhD.
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
KOMISIA č. 7 – Vedy o neživej prírode
Mgr. Martin Drlík, PhD. – predseda
doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.
doc. RNDr. Anton Trník, PhD.
RNDr. Dušan Vallo, PhD.
KOMISIA č. 8 – Vedy o živej prírode
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. – predseda
prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
doc. RNDr. Peter Mederly, PhD.
RNDr. Martin Morovič, PhD.
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA
KOMISIA č. 9 – Sociálne vedy a zdravotníctvo
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. – predseda
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
doc. PhDr. Jurina Rusnáková, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Mgr. Jana Turzáková, PhD.
FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
KOMISIA č. 10 – Multiregionálne štúdiá
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD. – predseda
RNDr. Štefan Balla, PhD.
doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.
PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD.
PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.

Najčítanejšie články

Kontakt na Personálno-právne oddelenie

Personálno-právne oddelenie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
94974 Nitra
tel.: +421 37 6408 078
e-mail:
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo