L3-banner-media

Výročné správy

 
Výročné správy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a jej fakúlt poskytujú základné informácie o živote a výsledkoch práce na univerzite a jej fakultách počas kalendárneho roka.
  
Výročné správy za rok 2017
 
Výročné správy za rok 2016
Výročné správy za rok 2015
 
Výročné správy za rok 2014
 
Výročné správy za rok 2013
 
Výročné správy za rok 2012
Výročné správy za rok 2011
Výročné správy za rok 2010
Výročné správy za rok 2009
Výročné správy za rok 2008
Výročné správy za rok 2006
Výročné správy UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo