L3-banner-veda

Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie) – 1. ročníky

Žiadateľ, ktorému bola zamietnutá žiadosť o pridelenie ubytovania, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (ďalej len „odvolanie“) do 10 kalendárnych dní od zverejnenia zoznamov študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF.
Odvolania sa predkladajú vyplnením príslušného elektronického formulára v UIS, ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti.
Odvolania sa podávajú prostredníctvom ubytovacej návratky Univerzitného informačného systému (UIS) . Odvolanie, vrátane priloženej prílohy, sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 10. júla 2020 do 20. júla 2020. Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 30. júla 2020. Rozhodnutia budú bezodkladne zaslané na e-mailové adresy žiadateľov.
Postup podávania odvolania:
1. V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/navratka
2. Stlačte tlačidlo Vstúpiť do systému návratiek.
3. Prihláste sa prihlasovacím menom a heslom, ktoré sa nachádza v rozhodnutí o prijatí na štúdium (je rovnaké ako v študijnej návratke v systéme AIS2).
4. Stlačte tlačidlo Žiadosť o ubytovanie.
5. Vyberte v menu Žiadosti o ubytovanie položku Odvolanie.
6. Vyplňte textové pole Dôvod odvolania a v prípade potreby priložte súbor, ktorý dopĺňa odôvodnenie textu.
7. Stlačte tlačidlo Podať odvolanie a Vaše odvolanie bude zaregistrované do systému UIS.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo