L3-banner-veda

Prioritné oblasti výskumu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva

  • psychodiagnostika nástrojov v kariérovom poradenstve,
  • psychometrika nástrojov diagnostiky úzkosti a zvládania v ošetrovateľstve,
  • autonómne rozhodovanie: stratégie regulácie emócií v rozhodovacom procese a spokojnosť s rozhodovaním,
  • rodinný systém a integračné stratégie adolescentov,
  • sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou obyvateľov rómskych osídlení,
  • sociálne vyčlenenie a bezdomovectvo.

Brožúra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color