L3-banner-veda

Schválené špičkové vedecké tímy

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ vyhodnocovala od apríla 2016 do júna 2017 žiadosti vysokých škôl. Na jej 101. zasadnutí v dňoch 21. až 22. júna 2017 bolo na základe hlasovania členov Akreditačnej komisie vybratých podľa stanovených kritérií 17 návrhov na špičkové tímy z celkového počtu 52 predložených žiadostí.
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre boli zo siedmich pôvodne predložených návrhov schválené dva tímy:
 

Fakulta prírodných vied

foto spickovy tim FPV 2
Členovia tímu: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
Oblasť výskumu: 13 vedy o živej prírode, 19 poľnohospodárske a lesnícke vedy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

foto spickovy tim FSS
Členovia tímu: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., Dr. habil. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD., Dr. habil. Mgr. Zoltán Németh, PhD., Mgr. Gabriela Petres, PhD., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Oblasť výskumu: 2 humanitné vedy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo