L3-banner-veda

Zoznam komisií Univerzitnej grantovej agentúry

V UGA pôsobí 10 odborných komisií, ktoré posudzujú žiadosti a hodnotiace správy.
FILOZOFICKÁ FAKULTA
KOMISIA č. 1 – Historické vedy, etnológia a kulturológia
prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. – predseda
prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
prof. PhDr. Boris Michalík, PhD.
KOMISIA č. 2 – Filozofia, etika a estetika
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc. – predseda
doc. PhDr. Andrea Blaščíková, PhD.
prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
doc. Mgr. Martin Vašek, PhD.
prof. ThDr. Ján Zozuľák, PhD.
KOMISIA č. 3 – Literárne vedy, jazykoveda, prekladateľstvo a tlmočníctvo
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – predseda
prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
prof. Natália Muránska, PhD.
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
KOMISIA č. 4 – Sociálne vedy
doc. Ing. Milan Džupina, PhD. – predseda
doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
doc. Mgr. László Öllös, PhD.
doc. PhDr. Monika Štrbová, PhD.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KOMISIA č. 5 – Pedagogické vedy
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., MBA – predseda
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.
doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
KOMISIA č. 6 – Umenie
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – predseda
doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.
PaedDr. Janka Satková, PhD.
Mgr. Art. Marek Štrbák, PhD., ArtD.
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED A INFORMATIKY
KOMISIA č. 7 – Vedy o neživej prírode
doc. Mgr. Martin Drlík, PhD. – predseda
doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.
prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.
doc. RNDr. Anton Trník, PhD.
doc. RNDr. Dušan Vallo, PhD.
KOMISIA č. 8 – Vedy o živej prírode
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. – predseda
prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
prof. RNDr. Peter Mederly, PhD.
doc. RNDr. Martin Morovič, PhD.
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA
KOMISIA č. 9 – Sociálne vedy a zdravotníctvo
Mgr. Jana Turzáková, PhD. – predseda
prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
doc. PhDr. Jurina Rusnáková, PhD.
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
KOMISIA č. 10 – Multiregionálne štúdiá
Mgr. Tibor Szabó, PhD. – predseda
PhDr. Monika Adamická, PhD.
doc. PaedDr. Ján Bauko, PhD.
Ing. Norbert Beták, PhD.
Mgr. Orsolya Hegedüs, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color