L3-banner-veda

Predsedníctvo Univerzitnej grantovej agentúry

Predsedníctvo je najvyšším orgánom Univerzitnej grantovej agentúry. Predsedníctvo pozostáva z predsedu, podpredsedu a predsedov komisií UGA.
Predseda:
prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Členovia:
doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
Mgr. Martin Drlík, PhD.
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Mgr. Tibor Szabó, PhD.
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo