Výzvy a trendy práce s mládežou

Približne 60 účastníkov z celého Slovenska, prevažne terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov rôznych združení tretieho sektora, zaoberajúcich sa zväčša prácou s mládežou, sa stretlo na konferencii s názvom Práca s mládežou - výzvy a trendy. Konala sa 3. mája 2016 v priestoroch Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pod spoločnou organizátorskou taktovkou občianskeho združenia Mládež ulice a Katedry sociálnej práce a sociálnych vied.
Z konferencie vyplynulo viacero záverov, ako napríklad potreba zvýšiť povedomie verejnosti o dobrovoľníctve a dobrovoľníckych organizáciách, vedieť nastaviť mieru profesionalizácie dobrovoľníctva a osobitne venovať priestor dobrovoľníctvu v skupine seniorov, zachytiť staršieho človeka pri prechode z práce do dôchodku pre dobrovoľníctvo. Organizácie tretieho sektora poukazovali na obmedzenia, ktoré ich prácu limitujú, pričom identifikovali najmä oblasti ako: prevencia na prvom mieste (pred kuratívou a represiou), stabilná a dlhodobá podpora zo strany štátu a grantových organizácií, spolupráca organizácií, nie konkurenčný boj a spolupráca so školami na získanie odborného a materiálneho zastrešenia.
Priestor sa vytvoril aj pre akademické pole, a to najmä v oblasti skúmania a tvorby štúdií, ktoré sa zaoberajú výsledkami, resp. užitočnosťou využívania arteterapie pri eliminácii a prevencii rizikového správania. Zástupcovia inštitúcií z praxe sami avizovali posilnenie dôrazu na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti metód práce s mládežou. Osobitnou témou sa stalo posilňovanie neformálneho vzdelávania mládeže ako alternatívy pre udržanie sa na trhu práce aj bez vysokoškolského vzdelania.
Počas konferencie zaznelo v oboch sekciách niekoľko príkladov dobrej praxe a vytvoril sa priestor na sieťovanie mimovládnych organizácií.
Autori článku: doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD., Mgr. Zuzanna Mališková, PhD.
Autor fotografií: Mgr. art. Martin Havran
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo