Ocenenia mesta Nitry pre profesora Šedivého a olympionika Tótha

Ocenenie z rúk nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča si v piatok 9. septembra 2016 v Synagóge prevzali okrem iných aj prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. z Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a absolvent žurnalistiky našej univerzity Matej Tóth. Profesor Šedivý si odniesol Cenu mesta Nitry za celoživotný prínos v skvalitňovaní vzdelávania v oblasti matematiky, za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí, a olympionikovi Matejovi Tóthovi bolo udelené Čestné občianstvo mesta Nitry za získanie zlatej medaily na XXXI. Letných olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, za reprezentáciu Slovenska a Nitry vo svetovom meradle.
Ocenenia boli odovzdané v Synagóge ako súčasť slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo pri príležitosti 768. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra uhorským panovníkom Belom IV.
Cena mesta Nitry bola okrem toho udelená aj Darine Károvej za založenie a rozvíjanie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ako významnej platformy pre medzinárodnú spoluprácu, kultúrnu výmenu a prezentáciu Nitry v európskom kontexte, prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc., za záslužnú činnosť a prínos v oblasti kultúry, histórie, medailérstva, numizmatiky a zachovania kultúrneho a duchovného dedičstva, Hokejovému klubu Nitra za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry a Volejbalovému klubu Ekonóm SPU v Nitre za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry.
Čestné občianstvo si prebral aj Antonín Stavjaňa za rozvoj športu a za výrazný podiel na získaní prvenstva HK Nitra v celoslovenskej hokejovej súťaži, a Cena primátora mesta Nitry poputovala Marekovi Kardošovi, Miroslavovi Kováčikovi a Marcelovi Lomnickému.
Primátor mesta Nitra Jozef Dvonč udeľuje ceny každoročne cenu významným osobnostiam Nitry i úspešným športovým kolektívom, ktoré v minulej sezóne získali majstrovské tituly.
sedivy primator web
ocenovanie osobnosti sportovcov nitra 2016 Toth2
ocenovanie osobnosti sportovcov nitra 2016 Toth
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autori fotografií: Andrej Jančovič a NitraLive

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo