Medzivojnová Nitra z pohľadu regionálnej tlače

Ešte do 16. októbra 2016 je možné v priestoroch Galérie na schodisku Filozofickej fakulty na Hodžovej ulici vzhliadnuť výstavu s názvom Nitra a okolie v medzivojnovom období z pohľadu regionálnej tlače. Jej náplň je dielom študentov, ktorí navštevovali v letnom semestri výučbu na Katedre histórie Filozofickej fakulty pod vedením Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. Materiálno-technické krytie bolo zabezpečené z grantu na kultúrnu činnosť študentov univerzity. Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 19. septembra 2016.
Téma bola spracovaná populárno-náučne. Študenti si po preštudovaní syntéz a monografií o dejinách Nitry obohatili poznatky z regionálnej tlače v neďalekom archíve v Ivanke pri Nitre, ktoré následne zapracovali aj do pripravovaných plagátov. Nitra bola v rokoch 1918-1939 multikultúrnym mestom, o čom svedčí i to, že tu vychádzali noviny v slovenčine i v maďarčine – Nitra, Nitrianske noviny, Nyitravármegye (Nitrianska župa), Nyitramegyei Szemle (Nitrianske rozhľady) a Nyitrai Lapok (Nitrianske listy), pričom vydavateľom novín Nyitravármegye bola židovská menšina.
Jednotlivé plagáty predstavujú najvýznamnejšie momenty z dejín Nitry a sčasti aj okolia. Keďže išlo o vznik nového štátu – Československej republiky, jeden z plagátov sa zaoberá práve reakciou Nitry na tieto udalosti. Ďalej ide o Pribinove slávnosti, ktoré sa stali centrom pozornosti v roku 1933. Z diania v meste sme si vybrali ešte pôsobnosť starostu Karola Coboriho, počas ktorého došlo k výstavbe niekoľkých dodnes stojacich budov (prvé nájomné domy na Štúrovej a i.). Zaoberali sme sa tým, ako a kde sa Nitrania zabávali – sú to dejiny divadla, kín, mestského parku, kúpeľov, ale zaujímalo nás aj to, aké továrne pôsobili v meste, resp. ako a kedy sa rozhýbala doprava.
Na príprave sa podieľali študenti Bc. Mária Molnárová, Viktória Rigová a Bc. Štefan Szalma.
Autor textu: Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Miloš Štefanka
Ilustračná fotografia: http://www.nitrafoto2.estranky.cz
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Covid-19 kontakt

Milí zamestnanci a študenti UKF, ochorenie, prípadne kontakt s infikovaným, nahlasujte na

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo