Fakulty UKF pripravujú podujatie v online priestore v termíne 10. – 11. 2. 2021. Bližší program už čoskoro.

Medzivojnová Nitra z pohľadu regionálnej tlače

Ešte do 16. októbra 2016 je možné v priestoroch Galérie na schodisku Filozofickej fakulty na Hodžovej ulici vzhliadnuť výstavu s názvom Nitra a okolie v medzivojnovom období z pohľadu regionálnej tlače. Jej náplň je dielom študentov, ktorí navštevovali v letnom semestri výučbu na Katedre histórie Filozofickej fakulty pod vedením Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. Materiálno-technické krytie bolo zabezpečené z grantu na kultúrnu činnosť študentov univerzity. Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 19. septembra 2016.
Téma bola spracovaná populárno-náučne. Študenti si po preštudovaní syntéz a monografií o dejinách Nitry obohatili poznatky z regionálnej tlače v neďalekom archíve v Ivanke pri Nitre, ktoré následne zapracovali aj do pripravovaných plagátov. Nitra bola v rokoch 1918-1939 multikultúrnym mestom, o čom svedčí i to, že tu vychádzali noviny v slovenčine i v maďarčine – Nitra, Nitrianske noviny, Nyitravármegye (Nitrianska župa), Nyitramegyei Szemle (Nitrianske rozhľady) a Nyitrai Lapok (Nitrianske listy), pričom vydavateľom novín Nyitravármegye bola židovská menšina.
Jednotlivé plagáty predstavujú najvýznamnejšie momenty z dejín Nitry a sčasti aj okolia. Keďže išlo o vznik nového štátu – Československej republiky, jeden z plagátov sa zaoberá práve reakciou Nitry na tieto udalosti. Ďalej ide o Pribinove slávnosti, ktoré sa stali centrom pozornosti v roku 1933. Z diania v meste sme si vybrali ešte pôsobnosť starostu Karola Coboriho, počas ktorého došlo k výstavbe niekoľkých dodnes stojacich budov (prvé nájomné domy na Štúrovej a i.). Zaoberali sme sa tým, ako a kde sa Nitrania zabávali – sú to dejiny divadla, kín, mestského parku, kúpeľov, ale zaujímalo nás aj to, aké továrne pôsobili v meste, resp. ako a kedy sa rozhýbala doprava.
Na príprave sa podieľali študenti Bc. Mária Molnárová, Viktória Rigová a Bc. Štefan Szalma.
Autor textu: Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
Autor fotografií: Mgr. Miloš Štefanka
Ilustračná fotografia: http://www.nitrafoto2.estranky.cz
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Covid-19 kontakt

Milí zamestnanci a študenti UKF, ochorenie, prípadne kontakt s infikovaným, nahlasujte na  

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo