Kňaz Marián Kuffa hosťom v UPC

V rámci cyklu prednášok Môj život s Kristom prijal pozvanie do Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa v Nitre (UPC) známy rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa. Hosťa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre privítal rektor UPC Ľubomír Hlad. Marián Kuffa predsedal svätej omši, v rámci ktorej sa prihovoril prítomným študentom. Hovoril o svojej životnej ceste, na ktorej spoznal Božie povolanie prostredníctvom svojho zranenia spôsobeného pádom z Gerlachovského štítu. Zveril sa do rúk Boha a ten ho priviedol k aktivitám, ktorým sa venuje už niekoľko rokov. V inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach sa stará o ľudí, ktorí sa vrátili z výkonu trestu.
Vysokoškolákom pripomenul, že majú svoje námahy a snaženia oprieť o Božiu pomoc. Vtedy sa nestratia.
Marián Kuffa má blízko aj k Nitre. Skôr ako sa stal kňazom študoval na dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Zapájal sa do činností kresťanskej mládeže, ktorá mala svoje „sídlo“ v kostole u františkánov.
Autor textu a fotografií: ThDr. Miroslav Lyko, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo