Edukačný a socializačný aspekt marketingovej komunikácie

Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu v rámci súčasnej mediálnej kultúry by mali byť predmetom odbornej ako aj verejnej diskusie. Marketingová komunikácia je súčasťou životov nás všetkých a už ju nie je možné odstrániť. Z toho dôvodu rastie význam edukácie a socializácie v marketingovej komunikácii. Diskusiu na túto tému priniesol odborný seminár, ktorý sa realizoval na pôde Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Odborná diskusia

Odborný seminár otvorila hlavná riešiteľka projektu KEGA 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry Mgr. Györgyi Janková, PhD. dňa 10. novembra 2016 svojim príspevkom na tému významu edukácie a socializácie v marketingovej komunikácii. Tematická oblasť tohto seminára zastrešila spotrebiteľské správanie, význam estetiky reklamných komunikátov v procese edukácie, digitálne médiá, seriózne a edukačné hry či zobrazovanie rodiny v reklamných komunikátoch.

Mladí prednášatelia a ich príspevky

Rolu prednášateľov si v dopoludňajších a popoludňajších hodinách vyskúšali aj mladí ľudia z radov študentov. Odznelo 13 príspevkov vo forme case studies zo súčasnej marketingovej praxe. Prezentované boli kampane ako Veselé zúbky, Zdravé jablko, Durex a posolstvo chráneného pohlavného styku. Seminár bol rozšírený aj o problematiku zmeny postoja adolescentov vo vzťahu k interrupcii na základe mediálneho komunikátu, modely slávenia vianočných sviatkov v audiovizuálnej reklame, zdravú stravu u detí predškolského veku, vhodnosti použitia vybraného typu komunikátu na šírenie vzdelávacích a výchovných informácií o produkte a obrazových varovaniach na obaloch cigariet. Niekoľko príspevkov rozoberalo problematiku z pozície digitálnej éry.
Autor textu: Mgr. Zuzana Bačíková, PhD.
Autor fotografií: Mgr. et Mgr. Ivana Viteková
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo