Komisia pre humanitné vedy (HV)

Predseda
prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., FF, Katedra archeológie
Členovia
prof. PaedDr. Kristian Benyovszky, PhD., FSŠ, Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy
Mgr. Štefan Mikla – zástupca študentov
doc. PhDr. Elena Knopová, PhD., Centrum vied o umení SAV – externý člen
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., FF, Katedra manažmentu kultúry a turizmu
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., FF, Katedra translatológie
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc., FF, Katedra rusistiky

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color