Prvý International Erasmus+ Staff Training Week úspešne za nami

Počas týždňa od 12. do 16. júna 2017 UKF v Nitre hostila účastníkov prvého medzinárodného Erasmus+ Staff Training Week-u, určeného koordinátorom programu Erasmus a ostatným zamestnancom pôsobiacim najmä na našich partnerských univerzitách v zahraničí. Podujatia Staff Week s pracovným názvom „Connected via Erasmus/Quantity vs Quality of Mobility“ sa zúčastnilo jedenásť kolegov z Adam Mickiewicz University in Poznan (Poľsko), Universitat de Valencia (Španielsko), Jagellonian University in Cracow (Poľsko), University of Bielsko-Biala (Poľsko), Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika), ako i iných univerzít, s ktorými naša univerzita ešte nespolupracovala – SMK – University of Applied Social Sciences (Litva), Adana Science and Technology University (Turecko) či  z N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Ruská federácia). Účastníkmi boli zväčša Erasmus koordinátori na rektorátnej alebo fakultnej úrovni, ako aj koordinátori zodpovední za administráciu zahraničných študentov, manažment stáží a medzinárodných projektov.  
Úvodné prezentácie jednotlivých účastníkov boli veľmi zaujímavé a poskytli nám prierezové informácie o ich univerzite a jej aktivitách s cieľom nielen predstaviť svoju prácu a skúsenosti v programe Erasmus+, ale i zaujať prítomných kolegov, diskutovať o možnej spolupráci a motivovať k výmene študentov a zamestnancov. 
Pre kolegov zo zahraničia sme pripravili tri prezentácie: prvá načrtla poslanie a zameranie UKF a jej fakúlt, ponuku študijných programov vyučovaných aj v cudzom jazyku,  aktivity medzinárodnej spolupráce, druhá sa venovala zavedeniu Erasmus programu a vývoju mobilít na UKF, aspektov kvality a uznávaniu mobilít študentov v rámci akcie KA103 a tretia prezentácia ponúkla našim zahraničným kolegom cenné informácie o riadení projektu Erasmus+ akcia KA107, vrátane našich doterajších skúseností a odporúčaní pri riadení tohto projektu. Mnohí z účastníkov majú dlhoročné skúsenosti s riadením európskych mobilít v rámci programu Erasmus+ i jeho predchodcov a, čo bolo potešujúce, tri z univerzít už, podobne ako UKF v Nitre, naštartovali spoluprácu i v rámci spomenutej akcie Erasmus+ KA107 – spolupráca s krajinami mimo EÚ a EHP. Bolo teda možné konzultovať svoje skúsenosti a nápady i v tejto oblasti. Účastníkov ďalej zaujali i prezentácie zástupcov všetkých našich fakúlt o ich úspechoch v riadení Erasmus projektov a boli príjemne prekvapení počtom a zameraním projektov, ktoré naše katedry alebo pracoviská riešia.  Posledný deň Staff Weeku ozvláštnila prezentácia našich študentov sekcie ESN UKF, dobrovoľníckej študentskej organizácie UKF, ktorá ponúka Buddy service všetkým  zahraničným študentom na UKF. I keď naša sekcia nie je veľká a ani počet zahraničných študentov stále nedosahuje želaný rozmer, sekcia získala uznanie na národnej úrovni ESN a i kolegovia zo zahraničia mali možnosť vidieť široký záber aktivít, ktorým sa venujú vo vzťahu k prijatým zahraničným študentom.       
Keďže sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, formálny program Staff Weeku doplnila prehliadka niektorých budov a pracovísk UKF (ŠD UKF Nitra, Mediálneho centra FF, Pedagogickej fakulty a Univerzitnej knižnice UKF) spojená so spoločnou večerou s účastníkmi.
Staff Week však bol viac ako len prezentácia toho, čo naša univerzita ponúka a realizuje. Zahraniční študenti a kolegovia prichádzajúci do Nitry sa musia oboznámiť i so širším okolím našej univerzity a integrovať sa do prostredia v čo najväčšej možnej miere, k čomu im i my napomáhame. Prvý dotyk s našou krajinou a jej jazykom ponúkol účastníkom krátky kurz slovenského jazyka poskytnutý Jazykovým centrom FF UKF, ktoré každý semester vyučuje základy slovenčiny pre prichádzajúcich Erasmus študentov. Pobyt v Nitre im spestrili dva zážitkové balíčky – „Po stopách nitrianskych legiend“ (prehliadka historických zaujímavostí Nitry spojená s ochutnávkou kávy) a „Cesta sakrálnym dedičstvom“ (návšteva Kláštora vo Sv. Beňadiku spojená s ochutnávkou tradičnej medoviny v Nitre).
Sme veľmi radi, že sme mali možnosť zorganizovať náš prvý Erasmus+ Staff Training Week pri príležitosti osláv 30. výročia programu Erasmus+. Cieľom tohto týždňa plného zaujímavých diskusií bolo posilniť medzinárodnú spoluprácu s našimi partnermi a vytvoriť platformu pre vzájomné stretnutia a výmenu know-how, čo sa nám určite podarilo.
Text: Ing. Katarína Butorová, PhD.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.