Na UKF v Nitre sa začal akademický rok 2017/2018

V pondelok 18. septembra 2017 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre oficiálne začal akademický rok 2017/2018. Slávnostné otvorenie sa konalo v Aule UKF v Nitre a bolo spojené s odovzdaním Cien rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2016. Dôležitosť a vážnosť tejto chvíle umocnila aj prítomnosť najvyšších akademických predstaviteľov a významných osobností nášho politického, verejného, vedeckého a kultúrneho života. Ako povedal prorektor pre vzdelávanie PaedDr. Ladislav Baráth, PhD., ktorý slávnosť moderoval, „výnimočný charakter má dnešný deň predovšetkým pre nových členov našej akademickej obce. Srdečne vítam nových študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, pre ktorých začína nová, z hľadiska profesijnej orientácie významná etapa ich života.“
Nasledovalo odovzdanie Cien rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2016.
Ceny rektora za monografické dielo rektor udelil doc. Ing. Márii Porubskej, PhD., za monografiu Radiation Effects in Polyamides, doc. RNDr. Michalovi Munkovi, PhD., a Mgr. Martinovi Drlíkovi, PhD., za monografiu Methodology of Predictive Modeling of Students’ Behavior in Virtual Learning Environment, prof. ThDr. Jánovi Zozuľakovi, PhD., za monografiu Byzantská filozofia, a doc. Mgr. Martinovi Pukancovi, PhD., za monografiu Histoire du royal Pays slovaque.
Cenu rektora za umeleckú tvorbu získal doc. akad. mal. Daniel Szalai za výtvarné dielo A bárka/The Ark, vystavené na medzinárodnej výstave Képek és pixelek. Fotóművészet – és azon túl/ Pictures and Pixels. Photographic Art and Beyond, ktorá sa konala v dňoch 23. apríla – 26. júna 2016 v Budapešti v Maďarsku.
Cena rektora za riešenie projektov poputovala: v kategórii národné výskumné projekty Mgr. Tiborovi Szabóovi, PhD., za projekt APVV-SK-HU-2013-0046: Mobilné zariadenia vo výučbe, vývoj mobilných aplikácií; v kategórii medzinárodný kultúrno-edukačný projekt doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD., za projekt IVF Standart Grant 216101 – Archaeology Field School Zvolen 2016: field work, workshops, lectures; a v kategórii iný projekt kolektívu riešiteľov: doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., RNDr. Katarína Vilinová, PhD., za projekt v spolupráci s praxou - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 (Analytická časť; Strategická, programová, realizačná a finančná časť).
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre udelil Cenu rektora za celoživotné dielo doc. PhDr. Anne Sándorovej, PhD., prof. PhDr. Petrovi Seidlerovi, CSc., a prof. PhDr. Pavlovi Koprdovi, DrSc. 
Mimoriadnu cenu rektora získal Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., a to za aktívnu reprezentáciu UKF v podobe dvoch orchestrálnych koncertov v Slovenskej filharmónii, a adventného koncertného turné Akademického speváckeho zboru PF UKF. 
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prvý krát udelil Cenu rektora za „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ vedeckým tímom za významné presadenie sa na medzinárodnej vedeckej scéne s vysoko nadpriemernými výsledkami, ktoré boli schválené Akreditačnou komisiou: špičkovému vedeckému tímu Fakulty prírodných vied pod názvom Regulačné mechanizmy v agrobiológii živočíchov a biomedicíne v zložení: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.; a špičkovému vedeckému tímu Fakulty stredoeurópskych štúdií pod názvom Stredoeurópske medziliterárne vzťahy v zložení: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., Dr. habil. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD., Dr. habil. Mgr. Zoltán Németh, PhD., Mgr. Gabriela Petres, PhD., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
Súčasťou slávnosti bolo aj predstavenie nových docentov a profesorov, ktorých vedecko-pedagogický a umelecko-pedagogický odborný rast je zárukou zvyšovania kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na našej Alma mater.
Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., po úspešnom ukončení habilitačného konania a na základe rozhodnutia vedeckých rád Filozofickej fakulty, Pedagogickej fakulty a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre udelil v uplynulom akademickom roku 2016/2017 vedecko-pedagogický titul „docent“ nasledovným zamestnancom: PhDr. Márii Hrickovej, PhD., pracovníčke Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v študijnom odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, PhDr. Adriane Kičkovej, PhD., pracovníčke Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v študijnom odbore história, PaedDr. Kataríne Hollej, PhD., pracovníčke Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, v študijnom odbore pedagogika, Mgr. Richardovi Sťahelovi, PhD., pracovníkovi Katedry filozofie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v študijnom odbore filozofia, PhDr. Milošovi Šlepeckému, CSc., pracovníkovi Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, v študijnom odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia.
Pred Vedeckou radou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity úspešne ukončila habilitačné konanie a získala vedecko-pedagogický titul „docent“ PhDr. PaedDr. Valéria Švecová, PhD., pracovníčka Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.
Po úspešnom ukončení vymenúvacieho konania prezident SR Andrej Kiska vymenoval za profesorov: dňa 9. novembra 2016 doc. Mgr. Katarínu Fichnovú, PhD., pracovníčku Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v odbore masmediálne štúdiá; a dňa 18. mája 2017 PhDr. Dagmar Markovú, PhD., pracovníčku Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v odbore etika.
V slávnostnom príhovore rektor UKF v Nitre prof. Zelenický privítal študentov, ktorí prvýkrát prekročili prah Univerzity Konštantína Filozofa: „Celkový počet zapísaných študentov na našu univerzitu vo všetkých formách a stupňoch štúdia k dnešnému dňu je 7989, z toho 6299 v dennej forme a 1690 v externej forme. Do 1. ročníka v bakalárskom stupni je k dnešnému dňu zapísaných spolu 2047 študentov, z toho 1509 v dennej forme a 538 v externej. Oproti minulému akademickému roku sa zvýšil počet prihlásených na niektoré študijné programy napr. Predškolská a elementárna pedagogika a Regionálny cestovný ruch. S týmto počtom študentov si univerzita udržuje šieste miesto v celoslovenskom meradle. Je hlavne potešiteľné, že sa nám podarilo zastaviť negatívny trend v počte zapísaných študentov.“
Prítomným sa prihovorili aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitra Jozef Dvonč.
Na záver podujatia jeho výnimočnosť umocnili tóny hudby. Zazneli skladba ária Henry Purcella –„Faires Isle“ a skladba „Leonardo da Vinci - Si bella mercede“ v podaní Dominiky Machutovej za klavírneho sprievodu Mareka Štrbáka.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová
Fotografie: Lubo Balko

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.