Dekan Filozofickej fakulty odovzdal ceny za rok 2014

Na predvianočnom stretnutí pracovníkov Filozofickej fakulty UKF v Nitre 11. decembra 2014 odovzdal prof. Bernard Garaj, CSc. najúspešnejším tvorivým pracovníkom fakulty Cenu dekana za rok 2014 za mimoriadne úspešnú projektovú, publikačnú a pedagogickú činnosť. Po prvýkrát bola udelená cena i v novej kategórii, a to za významné domáce a zahraničné publikačné výstupy doktoranda.
Cenu dekana Filozofickej fakulty v kategórii vedeckovýskumná a projektová činnosť získala výskumná dvojica doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., a doc. RNDr. Daša Munková, PhD., za projekt APVV pod názvom Lingvistický intervenčný program zameraný na aplikačný výskum v oblasti aplikovanej psycholingvistiky. Výsledky výskumu (9 modulov lingvistického programu) boli propagované a diseminované priamo v praxi v akademickej sfére i na základných školách prostredníctvom workshopov a prednášok.
V kategórii publikačná činnosť, t.j. významné domáce a zahraničné publikačné výstupy, Cena dekana bola udelená prof. PaedDr. Ľubomírovi Kralčákovi, PhD., za vedeckú monografiu Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód. Publikácia je významným monografickým príspevkom k výkladu hlaholských písmen, založeným na uplatnení nových prístupov a na využití doteraz nepovšimnutého, avšak historicky reálneho inšpiračného prameňa Konštantínovej alfabety, ktorým je Euklidovo učenie o geometrii. Prof. Kralčák publikoval v priebehu roku 2014 aj ďalšie vedecké štúdie, medzi nimi i v časopisoch registrovaných v relevantných databázach.
Za mimoriadne výsledky v oblasti práce so študentmi: vo vede, výskume, v pedagogickej a publikačnej činnosti a voľnočasových aktivitách, čiže za spoluprácu so študentskou komunitou, bola Cena dekana Filozofickej fakulty udelená PhDr. Michale Dubskej, PhD., ktorá sa pravidelne organizačne podieľa na príprave Cestovateľských večerov. Pripravila študentov na účasť na medzinárodnej ŠVOUČ v Trenčíne, kde študenti katedry dosiahli výrazné úspechy. Okrem iného sa dr. Dubská podieľa na činnosti Asociácie doktorandov Slovenska na národnej úrovni a vedie študentov vo výskumnej, projektovej a prezentačnej činnosti v rámci Miestnej akčnej skupiny Mikroregión Radošinka a k týmto aktivitám zorganizovala na pôde fakulty odborný seminár.
V kategórii publikačná činnosť doktoranda bola Cena dekana udelená Mgr. Monike Šavelovej, ktorá realizuje svoje doktorandské štúdium na Katedre romanistiky pod vedením prof. Pavla Koprdu a v priebehu posledného roka vydala niekoľko hodnotných prác. Cena dekana sa jej udeľuje za publikovanie vedeckej monografie pod názvom Danteho peklo: Idey a interpretácie. Ide o 440-stranovú monografiu, ktorá je určená vedeckej a odbornej verejnosti, osloví i náročného čitateľa a zároveň otvára cestu skutočným záujemcom o Danteho tvorbu.
Všetkým oceneným úprimne blahoželáme.

Najčítanejšie články

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo mojanitra v mobile
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.