Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Príloha A Rámcová dohoda
Príloha B - 1 Príloha č. 1 k Rámcovej dohode - neaktuálne k 14.7.2015
Príloha B - 1 Príloha č. 1 k Rámcovej dohode po vysvetlení č.3
Príloha B - 2 Príloha č.1 k Rámcovej dohode
Príloha B - 3 Príloha č.1 k Rámcovej dohode - neaktuálne k 14.7.2015
Príloha B - 3 Príloha č.1 k Rámcovej dohode po vysvetlení č.3
Príloha C Vzor Čestného vyhlásenia
Príloha D - špecifikácia nábytku 1 - neaktuálne k 14.7.2015
Príloha D - špecifikácia nábytku 1 po vysvetlení č.3
Príloha D - špecifikácia nábytku 2
Príloha D - špecifikácia nábytku 3 - neaktuálne k 14.7.2015
Príloha D - špecifikácia nábytku 3 po vysvetlení č.3

Najčítanejšie články

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo