L3-banner-univerzita

Členstvo v medzinárodných organizáciach

 
UKF v Nitre je členom:

  • EUA - European University Association - založená v roku 2001 ako dôsledok zlúčenia Asociácie európskych univerzít  a Konfederácie rektorských konferencií v rámci EÚ, dnes majúca 850 členov v 47 krajinách, patrí EUA k najväčšej a najkomplexnejšej organizácii zastupujúcej záujmy univerzít v rámci Európy. EUA poskytuje svojim členom platformu pre výmenu skúseností na základe participácie v projektoch, vzdelávacích a iných akciách, poskytuje im príležitosť ovplyvniť a kreovať budúcu politiku EÚ a iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu (ich rozvoj, programy a nástroje financovania). EUA organizuje veľký počet stretnutí na medzinárodnej úrovni, ktoré poskytujú priestor na hľadanie riešenia na kľúčové otázky ohľadom získavania a riadenia financií v sektore vzdelávania, zabezpečenia kvality, celoživotného vzdelávania a spolupráce v oblasti výskumu, podporu partnerstiev medzi rektorskými konferenciami na národnej úrovni a prezentáciu európskych univerzít v celosvetovom rozsahu.
  • Danube Rector´s Conference - je sieť približne 70 univerzít v regióne Dunaja, cieľom ktorej je zlepšovať výučbu a výskum v sektore vysokých škôl nachádzajúcich sa v danom regióne, podporovať spoluprácu medzi týmito inštitúciami na základe bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov, ako bolo ustanovené na konferencii v Brijuni. DRC sa v rámci svojej činnosti sústreďuje na koordinovanie informácií a akcií spoločného záujmu, podporu spolupráce v rámci oblastí spoločného záujmu a tým aj podporu stability a rozvoj otvorenej demokratickej spoločnosti. DRC zároveň plní funkciu konzultanta, prezentuje svoje názory a odporúčania v problematických otázkach univerzít a sprostredkúva ich vládnej úrovni, ako aj organizáciám zapojeným do spolupráce s univerzitami. Zabezpečuje komunikáciu medzi rektorskými konferenciami navzájom a s EUA, UNESCO, EÚ atď. Z praktického hľadiska organizuje konferencie, workshopy, letné školy a pomáha pri zapojení univerzít do projektov EÚ.
  • Magna Charta Universitatum - plným názvom Magna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights je neziskovou organizáciou založenou Univerzitou v Bologni a asociáciou EUA. Magna Charta Observatory si stanovila za cieľ zhromažďovaie informácií, názorov a prípravu dokumentov na zachovanie a podporu fundamentálnych univerzitných hodnôt a práv zakotvených v Magna Charta Universitatum, ktorá bola podpísaná v Bologni v roku 1988 z a účasti 388 rektorov významných univerzít z celého sveta.
  • EASSW – European Association of Schools of Social Work - asociácia podporuje rozvoj vzdelávania v oblasti sociálnej práce v rámci celej Európy, rozvíja štandardy pre zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti sociálnej práce, podporuje medzinárodnú výmenu, poskytuje fóra pre zdieľanie a výmenu výsledkov výskumu v oblasti sociálnej práce a možností štipendií. Svoje ciele napĺňa prostredníctvom realizácie konferencie ENSACT o práci pedagógov v oblasti sociálnej práce, zastupovaní v rámci EÚ a Rady Európy, European Journal of Social Work, financovaní malých nadnárodných projektov ohľadom vzdelávania v oblasti sociálnej práce a vydávania informačného bulletinu.
  • ESN – Erasmus Student Network - veľká medzinárodná študentská organizácia, ktorej hlavnou myšlienkou je zabezpečenie príležitosti pre kultúrne porozumenie a osobný rozvoj zahraničných študentov v súlade so zásadou Students Helping Students (študenti pomáhajú študentom). ESN podporuje nasledovné hodnoty: jednota v rozmanitosti, rozmanitosť v jednote (my všetci máme rôzne zázemie, ale máme jeden spoločný cieľ), študenti pomáhajú študentom (zaväzujeme sa k dobrovoľníckej činnosti v prospech ostatných), priateľstvo a rešpekt, medzinárodný prístup k životu (sme vnímaví, flexibilní, radi objavujeme a skúmame, spolupracujeme a komunikujeme s cieľom prelomiť hranice), pozitívny postoj k Európe ako priestoru pre šírenie idey mieru a kultúrnej výmeny, otvorenosť pre toleranciu (chápeme a akceptujeme druhých a učíme sa od nich), spolupráca v integrácii (uplatňujeme komplexný prístup smerom k medzinárodnej verejnosti).
  • ICA – International Colored Gemstone Association - je to medzinárodná nezisková organizácia a jediná celosvetová inštitúcia vytvorená špeciálne na podporu globálneho priemyslu farebných drahokamov. ICA bola založená v  roku 1984 a teraz ju tvorí viac ako 600 odborníkov na drahokamy zo 47 krajín, ktorí sa venujú rozvíjaniu a podpore znalostí o farebných drahokamoch a ich ocenení. Globálna sieť ICA sa snaží vyvinúť spoločnú platformu pre podporu a zavedenie konzistentných obchodných štandardov nevyhnutných na zlepšenie medzinárodnej komunikácie a obchodovanie s farebnými drahokamami.
  • TAUS - Translation Automation User Society - členstvo v „thinktanku“ TAUS umožňuje prístup k informáciám a technológiám v oblasti automatizácii prekladu a predstavuje jeden z hlavných vedomostných zdrojov pre výskum v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej časti prekladateľského priemyslu. Členstvo nám umožňuje využívať databázy a výskumy TAUS v rámci výskumných projektov zameraných najmä na hodnotenie strojového prekladu nástrojom „Dynamického hodnotenia kvality“ (DQF, Dynamic Quality Framework). Členmi sú významné  európske univerzity zapojené v programe The European Master in Translation (EMT), ale aj ďalšie významné univerzity z celého sveta. Medzi bežnými členmi sú najvýznamnejšie globálne spoločnosti ako aj štátne inštitúcie zo štátov celého sveta (Microsoft, Intel, HP, Google, ...).
  • AUF - Agence Universitaire de la Francophonie - v súčasnosti združuje 817 členov zo 106 krajín z celého sveta. AUF prispieva k vytváraniu vedeckého priestoru vo francúzštine a po celom svete združuje vysokoškolské a výskumné inštitúcie. Členstvo v agentúre prinesie Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre spoluprácu s frankofónnymi akademickými partnermi po celom svete. Okrem udržiavania živého frankofónneho vedeckého prostredia, AUF ponúka služby pre študentov, lektorov a výskumných pracovníkov, vrátane financovania mobility, prístup k on-line študijným odborom a podporu výskumných projektov. Agentúra takisto podporuje inštitúcie, ktoré prechádzajú modernizáciou (upgrade systémov riadenia; sebahodnotiace a hodnotiace programy...). AUF pôsobí po celom svete, sídlom sekcie pre strednú Európu je v Bukurešti (Rumunsko).
banner-PrijimacieKonanie-Bighore
banner-PrijimacieKonanie-prihlaskabanner-PrijimacieKonanie-vysledkybanner-PrijimacieKonanie-navratka

Aktuálne ponuky na Erasmus+ stáž

Kontakt na Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy

prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy
e-mail:
 
Ing. Anita Ivanková, PhD.
email:
tel.: +421 37 6408 031
 
Ing. Katarína Butorová, PhD.
email:
 
Mgr. Terézia Paňková
email:
 
Adresa:
Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 111
fax: +421 37 6408 020
e-mail:

IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590

Mapa dostupnosti budov UKF v Nitre

ncsrk 2017 s

Facebook

ico-facebook
 

Ďalšie sociálne siete

ico-twitter    ico-linkedin
 

Virtuálna prehliadka

foto icon

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.