L3-banner-univerzita

Duchovné poradenstvo

  • pastoračno-duchovný rozhovor
  • sviatostný rozhovor
  • katechéza a vyučovanie
  • krízová intervencia
  • spoločensko-kultúrne a športové aktivity za účelom preklenutia bariér, za účelom snahy o začlenenie do homogénnej skupiny študentov
  • pomoc v zorientovaní sa v otázkach zmyslu života
  • pomoc v plnšej integrácii do ekleziálneho spoločenstva podľa osobnej preferencie
Odborný garant/poradca:
Poskytovanie poradenstva: Na základe dohody prostredníctvom e-mailu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo