L3-banner-univerzita

Kariérne poradenstvo

  • poradenstvo zamerané na voľbu profesijnej dráhy
  • poradenstvo zamerané na podporu a rozvoj kľúčových kompetencií potrebných pre uplatnenie na trhu práce
  • poradenstvo pri uchádzaní sa o zamestnanie
  • poradenstvo ohľadom voľných pracovných pozícií a brigád
  • sprostredkovanie kontaktov a spolupráce s partnerskými organizáciami
  • organizovanie podujatí so zameraním na lepšie uplatnenie na trhu práce
Odborný garant/poradca:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo