L3-banner-univerzita

Poradenstvo v oblasti štipendií a študentských pôžičiek

  • odborné osobné poradenstvo a konzultácie s cieľom napomôcť študentom riešiť ich sociálnu a finančnú situáciu
  • zistenie sociálneho statusu študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb na účely právneho nároku na sociálne štipendium
  • podanie informácií o postupe v správnom konaní po podaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia
  • poskytnutie základných informácií o možnosti a podmienkach získania pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania
  • pomoc pri vypĺňaní tlačiva žiadosti o pôžičku tak, aby boli splnené legislatívne podmienky
  • usmernenie k postupu podávania predmetnej žiadosti – ako, kde, kedy
  • poradenstvo v oblasti mimoriadnych štipendií – podmienky priznávania štipendií, ako a za aké aktivity je možné štipendiá získať
Odborný garant/poradca:
Poskytovanie poradenstva:
pondelok............po dohode
utorok................13.00 – 15.00
streda – piatok....po dohode

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo