L3-banner-univerzita

Poradenstvo v oblasti štipendií a študentských pôžičiek

Služby sú zabezpečované prostredníctvom individuálneho poradenstva a konzultácií. Sú zamerané na pomoc v oblasti financovania štúdia (rôzne typy študentských štipendií, pôžičiek a úverov) a finančného krytia študijných pobytov s cieľom pomôcť študentom riešiť ich sociálnu a finančnú situáciu. Obsahovo sa zameriavajú na zistenie sociálneho statusu študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb na účely právneho nároku na sociálne štipendium, podanie informácií o postupe v správnom konaní po podaní žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, poskytnutie základných informácií o možnosti a podmienkach získania pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania, usmernenie k postupu podávania predmetnej žiadosti, poradenstvo v oblasti mimoriadnych štipendií, konzultácie vo veci nároku na štipendiá vlády pre zahraničných Slovákov.
Individuálne konzultácie sú poskytované osobne a paralelne aj e-mailom a telefonicky na Oddelení štipendií, hlavná budova UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, prízemie, miestnosť č. TAHB31, Nitra, v nasledovných termínoch:
Pondelok 13.00 – 15.00
Utorok 9.00 – 12.00
Streda 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Štvrtok 13.00 – 15.00
Počas núdzového stavu pandémie COVID-19 je poradenstvo poskytované prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky. Konzultácie zabezpečujú poradkyne v oblasti štipendií a študentských pôžičiek.
V prípade vášho záujmu o poradenstvo v oblasti štipendií a študentských pôžičiek nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: Ing. Dana Buchová
Vaše otázky a požiadavky môžete zasielať aj prostredníctvom kontaktného formulára
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo