L3-banner-univerzita

Poradenstvo zamerané na zdravie

  • odborné prednášky prezentované garantom a odborným zamestnancom doplnené prednáškami ďalších klinických  odborníkov
  • workshopy zamerané na študentov s určitou databázou informácií pri riešení konkrétnych problémov v oblasti zdravia
  • individuálne poradenstvo s garantom alebo odborným zamestnancom, prípadne ďalším klinickým odborníkom zabezpečí intimitu pri riešení problémov, ktoré nechce študent prezentovať v rámci ostatných foriem vzdelávania
  • skupinové formy poradenstva umožnia získanie informácií a riešenie zdravotných problémov v rámci menšej skupiny študentov, so zameraním na spoločný problém
  • osvojenie praktických zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci v akútnom ohrození zdravia a života jednotlivca
Odborný garant/poradca:
PhDr. Alica Slamková, PhD.
Poskytovanie poradenstva:
pondelok – piatok........po dohode

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo