L3-banner-univerzita

Právne poradenstvo

  • občianske a rodinné právo (výživné, rozvod, zverenie dieťaťa do starostlivosti, určenie otcovstva...)
  • pracovné právo (obsah pracovnej zmluvy, mzdové nároky, odstupné...)
  • trestné právo (priebeh trestného konania, rozhodnutia a možnosti opravných prostriedkov)
  • správne právo (konanie na správnych orgánoch – kataster nehnuteľností, daňový úrad...)
  • autorské právo (ochrana autorských práv)
Odborný garant/poradca:
Poskytovanie poradenstva:
pondelok – piatok.......po dohode

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo