Psychologické poradenstvo

Obsah poradenstva je zameraný na individuálnu pomoc pri riešení osobných problémov, ktorými sú vzťahové problémy, akútne psychické krízy (strata partnera, životných istôt, zmena zdravotného stavu, úmrtie partnera alebo blízkeho človeka), psychické stavy vyvolané stresom (traumy, násilné incidenty, psychické vyčerpanie), úzkosť, depresia, sociálne a iné fóbie, nízka sebadôvera, ťažkosti vo zvládaní stresových situácií, partnerské nezhody, psychosomatické ťažkosti, hľadanie zmyslu, naplnenia alebo nového smeru v živote.
Individuálne poradenské služby sú realizované dvakrát do týždňa, každý pondelok a stredu od 15.00 do 17.00 h v priestoroch Študentského centra UKF v Nitre, Dražovská 2, Nitra, miestnosť č. S-3. Počas núdzového stavu pandémie COVID-19 je poradenstvo poskytované online.
V prípade vášho záujmu o psychologické poradenstvo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: Mgr. Jaroslav Lukáč 
Vaše otázky a požiadavky môžete zasielať aj prostredníctvom kontaktného formulára
A1 SC psychologicke poradenstvo 2020 web fb

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo