L3-banner-univerzita

Psychologické poradenstvo

  • psychologické poradenstvo pri osobných, vzťahových a študijných ťažkostiach
  • krízová intervencia
  • sprostredkovanie (mediácia) pri riešení konfliktov
  • preventívne vzdelávacie a osvetové aktivity
  • on-line poradenstvo
Odborný garant/poradca:
pondelok a streda...........15.00 – 17.00
A1 SC psychologicke poradenstvo 2020 web fb

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo