L3-banner-univerzita

Sociálne poradenstvo

  • poskytovanie informácií o možnostiach riešenia nepriaznivých sociálnych situácií
  • krízovej intervencie pri vzniknutej náročnej životnej situácii
  • pomoc pri sociálnych problémoch zameraná na mobilizáciu vnútorných zdrojov
  • podpora klienta v nezávislosti a rozvíjanie jeho schopnosti “zmocniť sa” svojho problému a riešiť ho
  • rozvoj sociálnych zručností (v individuálnej aj skupinovej forme)
  • realizácia skupinových zážitkových aktivít, ktoré budú smerovať k budovaniu pozitívnych sociálnych vzťahov
  • medzi študentmi, a zároveň pripravia budúcich absolventov UKF na nediskriminujúce interakcie s ľuďmi pochádzajúcimi z iného sociálneho a kultúrneho prostredia
Odborný garant/poradca:
Poskytovanie poradenstva: po dohode

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo