L3-banner-univerzita

Publikácie o UKF

Minulosť Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre mapujú knižné publikácie, ktoré vychádzali pri dôležitých míľnikoch histórie jej predchodkýň:
  • Zborník 10 rokov Pedagogickej fakulty v Nitre (1969)
  • 20 rokov Pedagogickej fakulty v Nitre (1979)
  • 25 rokov Pedagogickej fakulty v Nitre (1983)
  • Štúdium a absolventi PF v Nitre 1962 – 1988 (1988)
  • 40 rokov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1999)
  • 45 rokov vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre (2005)
  • A nyitrai magyar pedagógusképzés negyvenöt éve (2005)
  • UKF a Nitra (2009)
  • Polstoročie v službách vzdelanosti (2009)

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo