L3-banner-univerzita

Ján Chryzostom Korec (1998)

Korec
J. E. kardinál, Biskupský úrad, Nitra
Slovensko

Titul Dr. h. c. bol udelený:
• za tvorivú spisovateľskú prácu na poli duchovnej literatúry,
• za príkladný ľudský čin odporu voči perzekúcii a praktikám komunistickej ideológie a vlády počas štyridsiatich rokov,
• za tvorivý podiel na duchovnej obnove slovenského národa,
• za povznesenie vzdelávania a kultúry v Slovenskej republike,
• za celoživotnú prácu obrancu ľudských práv,
• za celoživotné dielo humanistu, teológa a filozofa, kňaza a spisovateľa,
• za morálnu podporu rozvoja Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

História v kocke

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color